Vi arbejder bedst med skriftlige instruktioner og forholdsordrer!

Vasik overholder alle lov- og forsikringsmæssige krav, og er via medlemskabet af Sikringsvagten ISO 9001:2008 certificeret gennem Bureau Veritas.

Alle medarbejdere i Vasik arbejder efter en kvalitetshåndbog og en tilhørende driftsmanual - sidstnævnte manual er en komplet beskrivelse af alle procedurer og arbejdsgange i Vasik. At vores medarbejdere har et indgående kendskab til alle procedurer i selskabet gør, at vi tilsikrer en stor ensartethed i vores ydelser.

Vasik var et af de første vagtselskaber der alene benyttede sig af elektronisk vagtrapportering til sine kunder. Også omkring rapportering har vi helt klare procedurer, bl.a. skriver vi kort men konkret hvad vi har udført hos den enkelte kunde.

Vi benytter det svenske Guardtools rapporteringssystem, hvor vagterne direkte på sine ronder, registrerer alle hændelser og observationer elektronisk. Vagten kan bl.a. med et foto uddybe en registrering.

Som kunde hos Vasik ApS kan du via en log in kode, få direkte adgang til fremsendte vagtrapporter, dokumentation for udført vagttilsyn og ikke mindst, udarbejde egne statistikker over selvvalgte perioder og hændelser. Dermed opnås et nemt og hurtigt overblik over hvad der sker i virksomheden og hvor, der eventuelt skal sættes ekstra ind i dagligdagen! Vi kan til enhver tid dokumentere vores vagtudførelse. Dokumentationen, som gemmes i 12 måneder, benyttes samtidig til intern kvalitetskontrol.


Fakta

Vort Security Management System, Guardtools, sikre at vagten dagligt kvitterer for alle beskeder og aftalte opgaver bliver løst 100% iht. det aftalte.

Fakta

For år 2015 skulle vores vagter aflæse i alt 472.108 kontrolpunkter opsat hos vores kunder som dokumentation for udført vagttjeneste.

 

Vi aflæste 98.82% excl. beskadiget/manglende punkter.