EN VIGTIG DEL AF VORES HVERDAG!
I Vasik vedkender vi os vores samfundsansvar, og alene igennem vores arbejde beskytter vi hver eneste dag store værdier, både fra at blive stjålet, men også fra at blive ødelagt ved brand, vandskade, strømsvigt eller lignende alvorlige hændelser.

Vi skaber tryghed for mange mennesker, men hjælper også samfundet og miljøet igennem vores ydelser. Vores ronderende vagter slukker lys, PC’er og diverse maskiner hvor dette måtte være påkrævet, lukker en løbende vandhane, melder om defekte toiletter, fjerner generende og/eller skadelige objekter fra gangarealer m.v. Kort sagt, sammen med vores kunder bidrager vi hver eneste dag til et bedre miljø og en høj grad af sikkerhed.

På miljøsiden har vi en klar holdning. At hvor vi kan bidrage positivt under hensyntagen til vores daglige drift, der gør vi det – f.eks. at vi opfylder et mål om, at ingen af vores køretøjer har et CO2 over 120g pr. kilometer og gennemsnittet for vores køretøjer ikke overstiger 110g pr. 1.1.2017. Det mål opnås bl.a. ved at benytte HYBRID biler, vi har senest i december 2015 indsat den seneste HYBRID patruljebil.

Også på det menneskelige plan tager vi et samfundsmæssigt ansvar. F.eks. er det under 10% af de danske vagtselskaber der tilbyder unge mennesker en faglig uddannelse som sikkerhedsvagt. I Vasik tager vi ansvar, og hjælper de unge til en uddannelse og karriere i vagtbranchen - vi har derfor løbende praktikanter tilknyttet selskabet.

Vasik ansætter både mænd og kvinder, og gerne med anden etnisk baggrund. Vi kigger alene på personens evner og, ikke mindst, holdning og personlighed til et job som sikkerhedsvagt. I Vasik har vi personale i fleksjob eller praktik hvor det er muligt, ofte i tæt samarbejde med vores kunder. Siden 2014 har Vasik årligt doneret et beløb til Danske Julemærkehjem der hjælper børn til et vægttab og et sundere liv.

Internt i Vasik tager vi medansvar for vores egne medarbejdere, således tilbyder vi alle medarbejdere en årligt ”udfordrings-aftale” typisk hvor medarbejderen belønnes for at opnå et personligt resultat, hvilket kan være et vægt-tab, et ryge-stop, gennemførelse af en fysisk aktivitet eller lignende – vi er ofte lige præcist det sidste der skal til for at det lykkedes for den enkelte medarbejder.


Fakta

Igennem vores koncern tager vi samfundsansvar, bl.a. har vi en fælles CSR-politik.

Fakta

De knap 75 medarbejdere i Vasik repræsenterer både mænd og kvinder af danske/anden etnisk herkomst. Ca. 25% af vores medarbejdere har været mere end 10 år i vagtbranchen og knap 50% har mere end 5 års erfaring.