Vores kerneområder er Vagtservices og alarmudrykning!

Vasik er kendt for stor fleksibilitet og, ikke mindst, stabilitet. Kort sagt, en aftale er en aftale, og opstår der et akut behov hos en af vores faste kunder, giver vi garanti for, at vi altid kan stille med en ekstra vagt eller udføre et ekstra vagttilsyn med kort varsel.

Som beskrevet under kvalitet, benytter vi en række værktøjer til at sikre overholdelsen af en aftale, men også at vi leverer en ensartet ydelse af stor kvalitet til alle typer opgaver. Vi arbejder engageret og struktureret, og netop det faktum betyder, at vi altid er omstillingsparate og nemt kan ændre i vores ydelser for en kortere eller længere periode.

Den verden vi lever i er under stadig forandring. Det kan betyde, at en kunde har behov for en ekstra vagt, eller at vagten i en periode ændrer fokus i forhold til opgaven eller udfører sine tilsyn på et andet end det aftalte tidspunkt. Vasik tilbyder denne fleksibilitet til sine kunder.

Vasik tilbyder følgende ydelser af høj kvalitet:

 • Tilsynsvagt med / uden hund
 • Alarmudrykning
 • Servicevagt
 • Portvagt
 • Receptionsvagt
 • Rådhusvagt
 • Tryghedsvagt
 • Ordensvagt
 • Byggepladsvagt
 • Event vagt
 • Følgevagt
 • Hundevagt

Vi elsker at blive udfordret og ingen opgave er umulig, vi finder den rigtige løsning og ofte kombineret med teknisk udstyr/support, hvorved vi sammen skaber den bedste og mest økonomiske løsning.


Fakta

Vasik har i dag flere landsdækkende aftaler hvor vi leverer vagtydelser i hele landet.

Fakta

Kontakt os for et uforpligtende møde om de løsninger og muligheder vi kan tilbyde Dem.

Fakta

I Vasik tilstræber konstant at benytte de bedste og smarteste løsninger for både vores kunder og medarbejdere, således medbringer vores medarbejdere kun en arbejdsstation i form af en smartphone.

Udover at anvendes til alm. kommunikation, modtages og behandles alarmudrykningerne via en intelligent alarm APP som sikre vagten de nødvendige informationer og korrekt elektronisk rapportering til kunden.

På samme måde benyttes Security Management Systemet ”Guardtools” til styring af alle vores vagtopgaver, elektronisk rapportering og dokumentation.

 

Senest i efteråret 2015 er vi overgået til at benytte NFC tags hos vores vagtkunder.